Bài giảng Vi sinh vật kỹ thuật môi trường - Phần 4 - Đặng Vũ Bích Hạnh

Quá trình dinh dưỡng
Các nhóm chất dinh dưỡng :
 Nhóm sử dụng để tổng hợp thành phần tế bào
 Nhóm sử dụng để lấy năng lượng
 Nhóm được vi sinh vật vừa lấy năng lượng vừa
tổng hợp tế bào
pdf 6 trang thamphan 29/12/2022 900
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Vi sinh vật kỹ thuật môi trường - Phần 4 - Đặng Vũ Bích Hạnh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_vi_sinh_vat_ky_thuat_moi_truong_phan_4_dang_vu_bic.pdf

Nội dung text: Bài giảng Vi sinh vật kỹ thuật môi trường - Phần 4 - Đặng Vũ Bích Hạnh

  1. Quá trình dinh dưỡng VI SINH VẬT Các nhóm chất dinh dưỡng : KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG  Nhóm sử dụng để tổng hợp thành phần tế bào  Nhóm sử dụng để lấy năng lượng  Nhóm được vi sinh vật vừa lấy năng lượng vừa tổng hợp tế bào Đặng Vũ Bích Hạnh Khoa Môi trường Đại học Bách khoa TP.HCM 1 2 Quá trình dinh dưỡng Quá trình dinh dưỡng Dinh dưỡng các chất chứa nitơ : Dinh dưỡng các chất chứa carbon :  VSV đều có khả năng sử dụng muối amôn  Dị dưỡng carbon (thường là amôn hữu cơ vì môi trường trung tính)  Tự dưỡng carbon  N2 cần được chuyển hóa trước khi hấp thụ (đối với VSV cố định đạm)  VSV quang năng  N hữu cơ sẽ được phân giải thành NH3 trước khi sử  VSV hóa năng dụng 3 4 1
  2. Sự vận chuyển thụ động 10  Lọc 12 3
  3. Sinh lý học sự sinh trưởng 2.7 Sinh lý học sự sinh trưởng Tăng trưởng logarit và thời gian thế hệ 2.7.2. Sinh trưởng của VSV và các đường cong  Thời gian giữa hai lần nhân đôi : thời gian thế hệ sinh trưởng  Số lượng tế bào theo thời gian biểu diễn bằng đồ thị tương quan giữa hàm logarithm của số tế bào theo thời gian nuôi. 17 18 Chu kỳ 4 pha: + pha tiềm tàng (lag phase) + pha hàm mũ (exponential phase) + pha ổn định (stationary phase) + pha chết (death phase) 19 5