Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 9: Ổn định - Trương Quang Trường


Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 9: Ổn định - Trương Quang TrườngNỘI DUNG
1. Khái niệm
2. Bài toán Euler
3. Ứng suất tới hạn & giới hạn áp dụng
công thức Euler
4. Phương pháp thực hành để tính thanh chịu nén
5. Vật liệu và hình dáng mặt cắt hợp lý
pdf 36 trang thamphan 24/12/2022 3980
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 9: Ổn định - Trương Quang Trường", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfbai_giang_suc_ben_vat_lieu_chuong_9_on_dinh_truong_quang_tru.pdf

Nội dung text: Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 9: Ổn định - Trương Quang Trường

 1. SC BN VT LIU GV: ThS. TRNG QUANG TRNG KHOA C KHÍ – CÔNG NGH TRNG ĐI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
 2. NỘI DUNG 1. Khái niệm 2. Bài toán Euler 3. ng suất tới hạn & giới hạn áp dụng công thc Euler 4. Phương pháp thực hành để tính thanh chịu nén 5. Vật liệu và hình dáng mặt cắt hợp lý Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường - 3 - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
 3. 1. KHÁI NIM CHUNG n định hệ đàn hi: Pth: tải trọng tới hạn Trạng thái Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường - 5 - tới hạn Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
 4. 2. BÀI TOÁN EULER  Thanh thẳng, hai đầu liên kết khớp, chịu nén đúng tâm => Xác định lực tới hạn  Bài toán do Leonard Euler giải năm 1774 Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường - 7 - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
 5. 2. BÀI TOÁN EULER  Lực tới hạn nhỏ nhất: (Công thc Euler) 2 EJ min Pth l 2 Trong đó: . E – mô đun đàn hi của vật liệu thanh . Jmin – momen quán tính chính nhỏ nhất của MCN . l – chiều dài thanh .  - hệ số phụ thuộc liên kết Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường - 9 - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
 6. 3. ng suất ti hn & gii hn ứp ơng Ơông thƠ EulƯr 2 P E  ng suất tới hạn  th th F 2 Độ mảnh ca thanh: l  imin Bán kính quán tính nhỏ nhất: J i min min F Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường - 11 - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
 7. 3. ng suất ti hn & gii hn ứp ơng Ơông thƠ EulƯr Đ thị th -  Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường - 13 - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
 8. VÍ D Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường - 15 - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
 9. Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường - 17 - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
 10. SC BN VT LIU GV: ThS. TRƯƠNG QUANG TRƯỜNG KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGH TRƯỜNG ĐI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
 11. NI DUNG 1. Khái niệm 2. Tính thanh chuyển động thẳng đng có gia tốc 3. Dao động hệ đàn hồi một bậc tự do 4. Va chạm ca hệ có một bậc tự do Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường - 3 - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
 12. 1. KHÁI NIM CHUNG 3. Phân loại tải trọng động: theo gia tốc chuyển động a. Chuyển động với gia tốc không đổi: - Chuyển động tịnh tiến: thang máy, dây cáp cần cẩu, - Chuyển động quay: trục truyền động, vô lăng quay, b. Chuyển động với gia tốc thay đổi theo thời gian: => Bài toán dao động: dao động bệ máy, sàng, xe chạy trên cầu c. Chuyển động với gia tốc thay đổi đột ngột: => Bài toán va chạm: búa máy, dập, Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường - 5 - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
 13. 2. Tính thanh chỘyển đng thẳng đng có gia tốc Trọng lực: - Vật P - Dây cáp Az Lực quán tính: - Vật (P/g)a - Dây cáp (Az/g)a Theo nguyên lý D’Alambert: P Fz Nd P  Fz a a 0 gg a k 1 a d g Nd (1 )( P  Fz ) g Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường - 7 - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
 14. 3. Dao đng h đận hồi mt bc tự do Dao động: - Dao động cưỡng bức: do ngoại lực biến thiên theo thời gian gây ra (lực kích thích) - Dao động tự do: dao động không có lực kích thích Bậc tự do: - Một khối lượng: 1 BTD - Hai khối lượng: 2 BTD - Khối lượng phân bố: vô số BTD Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường - 9 - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
 15. 3. Dao đng h đận hồi mt bc tự do Hệ số động: (tra đồ thị) Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường - 11 - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
 16. 4. Va chm ca h có mt BTD Va chạm xiên góc: v2 k cos cos2 d Q g. t. 1 P Trong đó: v – vận tốc chuyển động của vật va chạm - góc giữa phương vận tốc và phương thẳng đứng t – chuyển vị tĩnh tại điểm va chạm Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường - 13 - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
 17. 4. Va chm ca h có mt BTD Va chạm ngang: v2 k đ Q g. t. 1 P Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường - 15 - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
 18. Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường Trường ĐH Nông Lâm TPHCM - 17 -