Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 1: Những khái niệm cơ bản - Trương Quang Trường

1. Nhiệm vụ - Đối tượng
 Ba dạng bài toán cơ bản của Sức bền vật liệu
Bài toán tĩnh định: số phương trình = số ẩn số
Tính các thành phần nội lực chỉ cần dựa vào các
phương trình cân bằng tĩnh học
Bài toán siêu tĩnh: số phương trình < số ẩn số
Không thể tính được các thành phần nội lực nếu chỉ
cần dựa vào các phương trình cân bằng tĩnh học
Cách giải: bổ sung thêm các phương trình biến dạng,
phương trình vật lý
pdf 39 trang thamphan 24/12/2022 1820
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 1: Những khái niệm cơ bản - Trương Quang Trường", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfbai_giang_suc_ben_vat_lieu_chuong_1_nhung_khai_niem_co_ban_t.pdf

Nội dung text: Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 1: Những khái niệm cơ bản - Trương Quang Trường

 1. SỨC BỀN VẬT LIỆU GV: ThS. TRƯƠNG QUANG TRƯỜNG KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
 2. CHƯƠNG 1 NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1. Nhiệm vụ – Đối tượng 2. Tính đàn hồi của vật thể 3. Các giả thuyết đối với vật liệu 4. Các loại biến dạng và chuyển vị 5. Ngoại lực – Nội lực Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường - 3 - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
 3. 1. NHIỆM VỤ - ĐỐI TƯỢNG  Nhiệm vụ Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường - 5 - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
 4. Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường - 7 - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
 5. 1. NHIỆM VỤ - ĐỐI TƯỢNG  Đối tượng Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường - 9 - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
 6. 1. NHIỆM VỤ - ĐỐI TƯỢNG  Ba dạng bài toán cơ bản của Sức bền vật liệu  Kiểm tra các điều kiện bền  Xác định kích thước  Xác định tải trọng cho phép Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường - 11 - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
 7. 1. NHIỆM VỤ - ĐỐI TƯỢNG  Phương pháp tính Để xây dựng phương pháp tính, dựa vào:  Phương trình cân bằng tĩnh (hay động)  Phương trình biến dạng  Phương trình vật lý Phương pháp tính:  Phương pháp cộng tác dụng  Nguyên lý độc lập tác dụng Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường - 13 - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
 8. 2. TÍNH ĐÀN HỒI CỦA VẬT LIỆU Vật thể đàn hồi tuyệt đối Sức bền vật liệu nghiên cứu sự làm việc của vật thể trong giới hạn đàn hồi Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường - 15 - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
 9. 3. CÁC GIẢ THUYẾT ĐỐI VỚI VẬT LIỆU GT4: Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường - 17 - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
 10. 4. CÁC LOẠI BIẾN DẠNG VÀ CHUYỂN VỊ 1. Kéo – nén: Chi tiết chịu tác dụng bởi những lực đặt dọc theo chiều trục thanh Chuyển vị: độ dãn hay độ co Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường - 19 - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
 11. 4. CÁC LOẠI BIẾN DẠNG VÀ CHUYỂN VỊ 3. Xoắn: Ngoại lực nằm trong các mặt phẳng vuông góc với trục thanh và tạo nên các ngẫu lực trong những mặt phẳng đó Chuyển vị: góc xoắn tuyệt đối & góc xoắn tương đối Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường - 21 - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
 12. 4. CÁC LOẠI BIẾN DẠNG VÀ CHUYỂN VỊ Biến dạng dài: dx  x dx Biến dạng góc: d  dz Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường - 23 - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
 13. 5. NGOẠI LỰC – NỘI LỰC 1. Ngoại lực: Lực Momen Lực tập trung Tải trọng Lực phân bố Tải trọng tĩnh Tải trọng động Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường - 25 - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
 14. 5. NGOẠI LỰC – NỘI LỰC 1. Ngoại lực: Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường - 27 - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
 15. 5. NGOẠI LỰC – NỘI LỰC 1. Ngoại lực: Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường - 29 - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
 16. 5. NGOẠI LỰC – NỘI LỰC 1. Ngoại lực: Phản lực liên kết Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường - 31 - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
 17. 5. NGOẠI LỰC – NỘI LỰC 2. Nội lực: b) Ứng suất tại một điểm Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường - 33 - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
 18. 5. NGOẠI LỰC – NỘI LỰC 2. Nội lực: b) Ứng suất tại một điểm Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường - 35 - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
 19. 5. NGOẠI LỰC – NỘI LỰC 2. Nội lực: c) Các thành phần nội lực Nội lực + Ngoại lực = 0 => Nội lực Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường - 37 - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
 20. Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường - 39 - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM