Bài giảng Thiết kế đường ôtô - Chương 6: Xác định khẩu độ cầu nhỏ & cống trên đường ôtô - Văn Hồng Tấn

TÍNH TOÁN CHỌN CỐNG
B1: Xác định lưu lượng dòng chảy Qtt
B2: Tra bảng chọn 1 số phương án khẩu độ cống, xác định chiều
sâu nước dâng H và vận tốc v
CÁC TRƯỜNG HỢP TÍNH CỐNG
1. Biết được lưu lượng, Biết mực nước dâng cho phép (cao
độ nền đường cho phép), tốc độ nước chảy cho phép (biết
loại vật liệu gia cố ở thượng lưu và hạ lưu cống) cần xác
định khả năng thoát nước của cống (xác định khẩu độ
cống).
2. Biết được lưu lượng nước chảy mà cống cần phải thoát,
xác định một số phương án khẩu độ cống và các yếu tố
thủy lực H và v. Dựa vào H và v định độ cao nền đường tối
thiểu, biện pháp gia cố thượng và hạ lưu cống và tiến
hành so sánh các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật để quyết định
phương án có lợi nhất
pdf 5 trang thamphan 26/12/2022 2000
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Thiết kế đường ôtô - Chương 6: Xác định khẩu độ cầu nhỏ & cống trên đường ôtô - Văn Hồng Tấn", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_thiet_ke_duong_oto_chuong_6_xac_dinh_khau_do_cau_n.pdf

Nội dung text: Bài giảng Thiết kế đường ôtô - Chương 6: Xác định khẩu độ cầu nhỏ & cống trên đường ôtô - Văn Hồng Tấn

  1. Chương 6 XÁC ĐỊNH KHẨU ĐỘ CẦU NHỎ & CỐNG TRÊN ĐƯỜNG ÔTÔ Giớihạnphạmvi ápdụng: TRÌNH TỰ TÍNH TỐN CẦU NHỎ •Cầunhỏ là cầucĩkhẩu độ cầu ≤ 25m. • Điềukiện địachấttốt. B1: XÁC ĐỊNH HIỆN TRẠNG DỊNG CHẢY B2: XÁC ĐỊNH DỊNG CHẢY GIẢ ĐỊNH, VỚI MẶT • Xác định lưulượng thiếtkế do tập trung nướcmặt CẮT ĐỊNH DẠNG BỞI VIỆC XÂY CẦU Qp% Q=AH ϕδ . . F ;( ms3 /) p% p% p% •Mặtcắt ngang dịng sơng suối tạivị trí và trướckhi •Dịngchảy kênh hở xây dựng cầu. • Độ dốc phân giớiik để năng lượng α.Q2 dịng chảy đềunhỏ nhất: ∋=+min hk 2g ωε22 • Độ sâu dịng chảy phân giớihk k Qcấp Q • Xác định độ sâu dịng chảytương ứng vớilưu cấp 2 3 1 i h lượng Qp% Q = ωR i k p% s i n k
  2. B6: XÁC ĐỊNH CHIỀU CAO NỀN ĐƯỜNG, MẶT CẦU min H mepnenduong = max{H + 0.5m; H + ∑ hmd } min H cau = 0.88H + Δ + K TRÌNH TỰ TÍNH TỐN CỐNG CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA CỐNG TÍNH TỐN CHỌN CỐNG Tùy theo chiềucao B1: Xác định lưulượng dịng chảy Qtt nướcngậptrướccống B2: Tra bảng chọn1 số phương án khẩu độ cống, xác định chiều và chiềucaomiệng sâu nước dâng H và vậntốcv cống, cĩ các chế độ chảy. CÁC TRƯỜNG HỢP TÍNH CỐNG 1. Biết được lưu lượng, Biết mực nước dâng cho phép (cao độ nền đường cho phép), tốc độ nước chảy cho phép (biết loại vật liệu gia cố ở thượng lưu và hạ lưu cống) cần xác định khả năng thoát nước của cống (xác định khẩu độ cống). 2. Biết được lưu lượng nước chảy mà cống cần phải thoát, xác định một số phương án khẩu độ cống và các yếu tố thủy lực H và v. Dựa vào H và v định độ cao nền đường tối thiểu, biện pháp gia cố thượng và hạ lưu cống và tiến hành so sánh các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật để quyết định phương án có lợi nhất.