Bài giảng Vi sinh vật kỹ thuật môi trường - Phần 2 - Đặng Vũ Bích Hạnh

1.6. ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH
Hiếu khí hoàn toàn
Sống trong nước
Không có vách tế bào, thân mềm
Eukaryote 
pdf 12 trang thamphan 29/12/2022 900
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Vi sinh vật kỹ thuật môi trường - Phần 2 - Đặng Vũ Bích Hạnh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_vi_sinh_vat_ky_thuat_moi_truong_phan_2_dang_vu_bic.pdf

Nội dung text: Bài giảng Vi sinh vật kỹ thuật môi trường - Phần 2 - Đặng Vũ Bích Hạnh

  1. 1.6. ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH VI SINH VẬT Hiếu khí hoàn toàn KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG Sống trong nước Không có vách tế bào, thân mềm Eukaryote Đặng Vũ Bích Hạnh Khoa Môi trường Đại học Bách khoa TP.HCM 1 2 1904 1
  2. Amoeba Amoeba - An Arcella moves among filaments of algae in a sample of decaying plant material in pond water. Amoeba : Ammonia tepida 12 3
  3. ciliata Paramecium 5
  4. ROTIFER Carchesium colony extended and feeding 25 26 ROTIFER Lecane 7
  5. Scapholeberis sp -with egg Ascaris lum 34 Enterobius vermicularis 35 36 9
  6. parapharyngodon echinatus 41 42 toxocara canis trichuris trichiura 43 44 11