Trắc nghiệm Vật lý nguyên tử - Lê Quang Nguyên

Câu 2
Năng lượng ion hóa nguyên tử Hydro bằng 13,5
eV. Để có 15 vạch quang phổ có khả năng xuất
hiện phải truyền cho electron trong nguyên tử H ở
trạng thái cơ bản một năng lượng tối thiểu b
Câu 3
Trong nguyên tử Hydro, electron đang ở trạng
thái căn bản. Người ta kích thích nó bằng năng
lượng 12,75 eV thì thu được mấy vạch đặc trưng
trong dãy Balmer:
pdf 6 trang thamphan 02/01/2023 580
Bạn đang xem tài liệu "Trắc nghiệm Vật lý nguyên tử - Lê Quang Nguyên", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdftrac_nghiem_vat_ly_nguyen_tu_le_quang_nguyen.pdf

Nội dung text: Trắc nghiệm Vật lý nguyên tử - Lê Quang Nguyên

  1. ư a a a a a eee eaeee C ưa ee a e a ư a ee ưeưư ơư ae ae a e e e C C
  2. e ư a aư ư aưa aư ưa ae aa a a C C ư a ee ư aee a a C C
  3. ee n ư ư B ư m m eeư E µB µ a aae aeươa e ee eưaee C C e aee ư l ư ư a aươae e a ươ a e a ee aươa ươ a e e C C