Bài giảng Trang bị điện-điện tử trong máy công nghiệp - Chương IV: Khí cụ điện & điện tử (Bài tập) - Ngô Hà Quang Thịnh

Công Tắc Tơ
Động cơ không đồng bộ, 3 pha, rotor lồng sóc sử dụng loại
đóng cắt theo đồ thị AC3, do đó dùng công tắc tơ loại AC3.
Để chọn loại công tắc tơ do hãng nào sản xuất, thường sử
dụng đường cong tuổi thọ của loại công tắc tơ hãng đó.
Số lần thao tác trong năm:
200 lần thao tác / giờ x 16 giờ / ngày x 230 ngày / năm =
736000 lần thao tác / năm 
pdf 35 trang thamphan 26/12/2022 1480
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Trang bị điện-điện tử trong máy công nghiệp - Chương IV: Khí cụ điện & điện tử (Bài tập) - Ngô Hà Quang Thịnh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfbai_giang_trang_bi_dien_dien_tu_trong_may_cong_nghiep_chuong.pdf

Nội dung text: Bài giảng Trang bị điện-điện tử trong máy công nghiệp - Chương IV: Khí cụ điện & điện tử (Bài tập) - Ngô Hà Quang Thịnh

 1. Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh Đại Học Bách Khoa Khoa Cơ Khí Bộ Môn Cơ Điện Tử Môn Học: Trang Bị Điện-Điện Tử Trong Máy Công Nghiệp Chương IV Khí Cụ Điện & Điện Tử Phần 1 TS. Ngô Hà Quang Thịnh, nhqthinh@hcmut.edu.vn
 2. Kiến Thức Cơ Bản
 3. Tiếp Xúc Điểm Để tiếp điểm làm việc tin cậy nên chọn: Utx = Itx Rtx = 0.1 Um (Um : sụt áp tiếp xúc do vật liệu mềm hóa) Xem như sự tản dòng lý tưởng Suy ra Trong đó: mô đun đàn hồi Ag điện trở suất của Ag Do hệ thống tiếp điểm bắc cầu nên lực ép lên hệ thống phải ép lên cả 2 tiếp điểm -2 Fép = 2F = 0.76 x 10 (N) TS. Ngô Hà Quang Thịnh, nhqthinh@hcmut.edu.vn
 4. Hồ Quang Điện 3. Một máy cắt dùng đóng cắt mạch điện 1 động cơ DC có U=220V, R=60Ω, L=480H để hạn chế quá áp khi ngắn mạch, người ta nối song song với tiếp điểm 1 điện trở phụ r. Hãy tính giá trị r để quá điện áp khi ngắt mạch bằng 900V TS. Ngô Hà Quang Thịnh, nhqthinh@hcmut.edu.vn
 5. Hồ Quang Điện Vậy: Giá trị điện áp quá áp là giá trị điện áp rơi trên r phụ Giá trị điện áp quá áp đạt cực đại khi t=0 Với Ur = 900V, suy ra r = 245.5Ω TS. Ngô Hà Quang Thịnh, nhqthinh@hcmut.edu.vn
 6. Cầu Dao (Throw Knife Switch)
 7. Cầu Dao 1. Yêu cầu chọn các cầu dao cho tủ điện của 1 giảng đường gồm 2 tầng, mỗi tầng có 6 lớp học, diện tích mỗi lớp học là 80m2 TS. Ngô Hà Quang Thịnh, nhqthinh@hcmut.edu.vn
 8. Cầu Dao Dòng điện tính toán cả giảng đường: Dựa vào bảng số liệu do hang Siemens chế tạo loại 5TE7-314 cho mỗi tầng và loại 5TE7-414 cho cả giảng đường TS. Ngô Hà Quang Thịnh, nhqthinh@hcmut.edu.vn
 9. Cầu Dao Cường độ dòng điện của lò điện: Chọn cầu dao Q1 là loại 5TE7-113 do hãng Siemens chế tạo Cường độ dòng điện tiêu thụ của động cơ điện: Chọn cầu dao Q2 là loại 5TE7-313 do hang Siemens chế tạo Cường độ dòng điện tổng trong mạch: Chọn cầu dao Q3 là loại 5TE7-413 do hang Siemens chế tạo TS. Ngô Hà Quang Thịnh, nhqthinh@hcmut.edu.vn
 10. Cầu Chì (Fuse)
 11. Cầu Chì Chuyển đổi công suất: 5HP~3728.5W 7.5HP~5592.75W Dòng điện định mức của mỗi động cơ: Hệ số sử dụng của động cơ: TS. Ngô Hà Quang Thịnh, nhqthinh@hcmut.edu.vn
 12. Cầu Chì Dòng đi qua cầu chì là: Vì vậy, chọn cầu chì 1 chịu được dòng định mức là 15A và cầu chì 2 chịu được dòng định mức là 25A TS. Ngô Hà Quang Thịnh, nhqthinh@hcmut.edu.vn
 13. CB 1. Chọn CB cho động cơ điện xoay chiều 3 pha rotor lồng sóc khởi động trực tiếp. Động cơ có các thông số như sau: - Pdm = 220kW - Udm = 380V - cosφ = 0.85 - η = 0.95 - Id = 6Idm - Id” = 2Id TS. Ngô Hà Quang Thịnh, nhqthinh@hcmut.edu.vn
 14. Rơ Le (Relay)
 15. Rơ Le (Relay) a. Động cơ không đồng bộ 3 pha Pdm = 7.5kW, Udm = 380V, cosφ = 0.75, η = 0.9 Dòng rơ le nhiệt chọn với hệ số 1,2-1,4Idm nên: Vậy chọn rơ le nhiệt có dòng 21(A) TS. Ngô Hà Quang Thịnh, nhqthinh@hcmut.edu.vn
 16. Công Tắc Tơ
 17. Công Tắc Tơ Động cơ không đồng bộ, 3 pha, rotor lồng sóc sử dụng loại đóng cắt theo đồ thị AC3, do đó dùng công tắc tơ loại AC3. Để chọn loại công tắc tơ do hãng nào sản xuất, thường sử dụng đường cong tuổi thọ của loại công tắc tơ hãng đó. Số lần thao tác trong năm: 200 lần thao tác / giờ x 16 giờ / ngày x 230 ngày / năm = 736000 lần thao tác / năm Dòng điện công tắc tơ phải cắt bằng dòng điện định mức của động cơ: TS. Ngô Hà Quang Thịnh, nhqthinh@hcmut.edu.vn
 18. The End 35