Đề thi cuối kỳ môn Truyền số liệu và mạng - Năm 2014

Câu 2 (2.5đ)::
Cho 1 hệ thống truyền dữ liệu gồm 2 thiết bị A và B sử dụng giao thức Idle RQ
dạng hiểu ngầm. Khoảng cách giữa 2 thiết bị là 4 km, vận tốc truyền sóng
v=2.108 m/s. Tốc độ truyền dữ liệu giữa 2 thiết bị là 10 kbps.
Kích thước mỗi I-frame (dữ liệu) và ACK được cho như hình bên với phần
payload là 10 ký tự ASCII. (Ghi chú: Các trường trong header là dạng mã
ASCII, mỗi ký tự có chiều dài 8 bits).
Đường truyền có tỉ lệ lỗi bit là 10-4
a) A truyền 5 frame cho B, frame thứ 3 và 5 bị mất. Hãy vẽ giản đồ truyền dữ
liệu giữa 2 thiết bị.
b) Giả sử thời gian xử lý các I-frame và ACK là không đánh kể. Hãy tính hiệu
suất của giao thức .
c) Tính thời gian trễ trung bình của 1 frame được truyền thành công. 
pdf 2 trang thamphan 27/12/2022 1960
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi cuối kỳ môn Truyền số liệu và mạng - Năm 2014", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_thi_cuoi_ky_mon_truyen_so_lieu_va_mang_nam_2014.pdf

Nội dung text: Đề thi cuối kỳ môn Truyền số liệu và mạng - Năm 2014

  1. Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM ĐỀ THI CUỐI KỲ Khoa Điện – ĐiệnTử MÔN THI: TRUYỀN SỐ LIỆU VÀ MẠNG Bộ MônViễn Thông Ngày thi: 24/12/2014 Thời gian: 85 phút (Sinh viên được phép sử dụng tài liệu tóm tắt trong 1 tờ A4 viết tay) Câu 1 (2.5đ): Hai thiết bị đầu cuối (DTE) trao đổi thông tin theo cơ chế truyền nối tiếp đồng bộ với đường truyền có tốc độ 64 Kbps, mã đường truyền là HDB3, và cấu trúc khung (frame) được quy định như sau: FLAG DATA FCS FLAG Với: Flag (Trường cờ): bao gồm các bit 01111110 FCS – Frame Check Sum (Trường kiểm tra): là các bit kiểm tra CRC cho dữ liệu (data) được phát đi của một khung, với đa thức sinh của mã CRC là G(x) = x4 + x3 + 1 a) Giả sử dữ liệu cần phát là 00001011111000 (Lưu ý: Bit MSB truyền đi trước từ trái qua phải). Cho biết khung tin dạng mã nhị phân mà bên phát truyền cho bên thu. b) Vẽ tín hiệu điện của khung dư liệu. Tính thời gian truyền dữ liệu của khung tin trên. Câu 2 (2.5đ):: Cho 1 hệ thống truyền dữ liệu gồm 2 thiết bị A và B sử dụng giao thức Idle RQ dạng hiểu ngầm. Khoảng cách giữa 2 thiết bị là 4 km, vận tốc truyền sóng v=2.108 m/s. Tốc độ truyền dữ liệu giữa 2 thiết bị là 10 kbps. Kích thước mỗi I-frame (dữ liệu) và ACK được cho như hình bên với phần payload là 10 ký tự ASCII. (Ghi chú: Các trường trong header là dạng mã ASCII, mỗi ký tự có chiều dài 8 bits). Đường truyền có tỉ lệ lỗi bit là 10-4 a) A truyền 5 frame cho B, frame thứ 3 và 5 bị mất. Hãy vẽ giản đồ truyền dữ liệu giữa 2 thiết bị. b) Giả sử thời gian xử lý các I-frame và ACK là không đánh kể. Hãy tính hiệu suất của giao thức . c) Tính thời gian trễ trung bình của 1 frame được truyền thành công. Đề thi gồm 02 trang