Đề thi giữa kì lớp điện lực môn Truyền số liệu và mạng

Câu1 (1 điểm):Chuẩnvậtlý
So sánh ngắn gọn ưu và nhược điểm củacácchuẩngiaotiếpvậtlýRS422,vàRS485. 
Câu2 (3đ): Nhiễuvàkênhtruyền
Giả sử cácchuỗi bit 1 và 0 sử dụng mã hóa đường truyền NRZ như sau:
Bit 1: biên độ 5V
- Bit 0:biên độ 0V
a) Hãy xác định tỉ lệ lỗi bit củađường truyền nếuđường truyền chỉ bị ảnhhưởng bởi nhiễu trắngcó
côngsuất 0.25 V2. 
b) Nếu tất cả cácchuỗibitđượcđónggóitrongcácframecóchiềudài100bit.Giả sử rằngđường
truyền chỉ bị nhiễu bởicáclỗibitđơn,cáclỗi 3 bitliêntiếpnhau.Hãyxácđịnh tỉ lệ lỗi khung(FER).
pdf 5 trang thamphan 27/12/2022 1640
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi giữa kì lớp điện lực môn Truyền số liệu và mạng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_thi_giua_ki_lop_dien_luc_mon_truyen_so_lieu_va_mang.pdf

Nội dung text: Đề thi giữa kì lớp điện lực môn Truyền số liệu và mạng

  1. Đại họcBáchKhoaTP.HCM Đề thi GIỮA KÌlớp ĐIỆN LỰC KhoaĐiện – Điện tử Môn thi: TRUYỀN SỐ LIỆUVÀMẠNG Bộ mônViễnthông Ngàythi:10/2016 (Thời gian: 65 phút) Điểm Cánbộ coi thi Cánbộ duyệtđề Cánbộ tổng hợpđề Câu1: Câu2: Câu3: Câu4: Sinhviên đượcphépsử dụngtàiliệu là2trangA4viết tay Sinhviênlàmbàitrực tiếptrênđề thivànộp lại. Đề thi gồm 5 trang,sinhviênkiểmtravàghiđầyđủ thôngtinở mỗi trang. Họ vàtênsinhviên: MSSV: Nhóm: Câu1 (1 điểm):Chuẩnvậtlý Sosánhngắngọnưuvànhượcđiểm củacácchuẩngiaotiếpvậtlýRS422,vàRS485. . . . . Câu2 (3đ): Nhiễuvàkênhtruyền Giả sử cácchuỗibit1và0sử dụngmãhóađường truyềnNRZnhưsau: Bit 1: biênđộ 5V - Bit 0:biênđộ 0V a) Hãyxácđịnh tỉ lệ lỗi bit củađường truyền nếuđường truyền chỉ bị ảnhhưởng bởi nhiễu trắngcó côngsuất 0.25 V2. .
  2. Câu3 (4đ):Mãhóanguồn Giả sử nguồntinlàcácmẫuđộ ẩmđược lấy mẫu với tốcđộ lấy mẫulà200 mẫu/giây.Số lượngcácmẫuvàgiátrị được cho bởi bảng sau: Kýhiệu S5 S4 S3 S2 S1 S0 Giátrị (%) 60 70 80 90 95 50 Số lượng mẫu 150 100 50 40 20 80 a) Tínhtốcđộ bit nếucácmẫuđộ ẩm đượcmãhóabằng kỹ thuậtmãhóađồngđều. (1đ) . b) DùngmãhóaHuffmanđể mãhóanguồn.Hãyxácđịnh: (4đ) i. Cáctừ mãHuffman,hiệu suất bộ mã. . . . . . . . . ii. Tínhtốcđộ bit (saukhidùngmãhóaHuffman). . . iii. Giả sử phíathunhậnđược chuỗi bit sau: 011010010010100,hãyvẽ đồ thị cácgiátrị độ ẩm nhận được ở phíathuvàgiảithíchtạisaocóthể thuđượccácgiátrị đãvẽ. Họ vàtênsinhviên: MSSV: Nhóm:3/5
  3. . . . BảnggiátrịhàmQ(k) Họ vàtênsinhviên: MSSV: Nhóm:5/5