Bài giảng Trường điện từ - Chương 1: Vectơ và trường - Lecture 4: Mô hình toán của TĐT (cont) - Trần Quang Việt

1.7.3. Ví dụ về áp dụng điều kiện biên 
Mặt phẳng z = 0 là biên của hai môi trường: môi trường 2 chiếm
miền z < 0 là chân không và môi trường 1 chiếm miền z > 0 là
điện môi lý tưởng có ε1r = 40. Biết trường điện trên biên về phía
môi trường chân không là :
Tìm trường điện trên biên về phía môi trường điện môi ? 
Mặt phẳng z = 0 là biên của hai môi trường: môi trường 2 chiếm
miền z < 0 có µ2r = 10; môi trường 1 chiếm miền z > 0 có µ1r = 4.
Biết mật độ dòng mặt trên biên là : 
pdf 6 trang thamphan 28/12/2022 220
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Trường điện từ - Chương 1: Vectơ và trường - Lecture 4: Mô hình toán của TĐT (cont) - Trần Quang Việt", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_truong_dien_tu_chuong_1_vecto_va_truong_lecture_4.pdf

Nội dung text: Bài giảng Trường điện từ - Chương 1: Vectơ và trường - Lecture 4: Mô hình toán của TĐT (cont) - Trần Quang Việt

  1. Ch ươ ng 1. Vect ơ và tr ưng Lecture-4: Mô hình toán ca TðT (cont) [2. Be familiar with the 4 Maxwell’s equations used to study time-varying EM] [3. Apply the Electromagnetics boudary conditions to solve for fields at interface between two mediums]  TranTr n Quang Vi Viett – BMCS Faculty – of Khoa EEEð –in HCMUT-Semester – ðHBK Tp.HCM 1/13-14 5) Dòng ñin dch & h ph ươ ng trình Maxwell  Xét ñnh lu t Ampère: rotH=J div(rotH)=divJ= 0 Ch ưa khái quát cho mi tr ưng hp? ∂ρ divJ = − v ∂t Có dòng ñin trong ñin môi Tn ti dòng ñin không ph i dòng dn: dòng ñin dch  Mt ñ dòng ñin tng ñưc vi t li: J+ J d rotH=J+ J d ∂D 2 div(J+ Jd ) = 0 Jd = [A/m ] ∂t ∂D rotH=J + (Ph ươ ng trình Ampère-Maxwell) ∂t  TranTr n Quang Vi Viett – BMCS Faculty – of Khoa EEEð –in HCMUT-Semester – ðHBK Tp.HCM 1/13-14 1
  2. 6) Các ñiu ki n biên [ðiu ki n biên pháp tuy n] divD = ρV Liên tc ∫ DdS= q Trên biên S divB =0 ∫ BdS=0 S ∂ρV divJ = − JdS=- dq ∂t ∫S dt an ((( D-D1 2))) = ρρρ s an ((()( B1 -B 2 ))) =0 ∂∂∂ρρρs an J-J = - ((()( 1 2 ))) ∂∂∂t  TranTr n Quang Vi Viett – BMCS Faculty – of Khoa EEEð –in HCMUT-Semester – ðHBK Tp.HCM 1/13-14 6) Các ñiu ki n biên [ðiu ki n biên ti p tuy n] Liên tc ∂D ∫Hd=ℓ ∫ (J+ ) dS Trên biên C S ∂t d ∫Ed=-ℓ ( ∫ BdS ) Cdt S ∂D rotH =J+ ∂t an ×((( H1 − H 2 ))) = J S H -H =J 1t 2t S ∂B E -E =0 rotE =- an ×((()( E1 − E 2 ))) = 0 1t 2t ∂t  TranTr n Quang Vi Viett – BMCS Faculty – of Khoa EEEð –in HCMUT-Semester – ðHBK Tp.HCM 1/13-14 3
  3. 1.7.3. Ví d v áp dng ñiu ki n biên Trong h ta ñ tr cho tr ưng ñin vi vect ơ cm ng ñin nh ư sau: 0 (r >> 2) Xác ñnh ρs trên mt r=1, r=2?  TranTr n Quang Vi Viett – BMCS Faculty – of Khoa EEEð –in HCMUT-Semester – ðHBK Tp.HCM 1/13-14 1.7.3. Ví d v áp dng ñiu ki n biên Trong h ta ñ (D) cho tr ưng t vi vect ơ cưng ñ tr ưng t nh ư sau: 0 (z >> 2) Xác ñnh mt ñ dòng mt trên các mt z=-2, z=2?  TranTr n Quang Vi Viett – BMCS Faculty – of Khoa EEEð –in HCMUT-Semester – ðHBK Tp.HCM 1/13-14 5