Báo cáo bài tập lớn môn Vật lí 2 - Xác định công của hệ trong các quá trình cân bằng từ giản đồ (P.V)

CƠ SỞ LÍ THUYẾT

  1. Công của hệ trong quá trình cân bằng

Chất lưu thực hiện lên pittong một lực nén , là vecto đơn vị trên trục Ox. Theo định luật tác dụng và phản tác dụng, pittong sẽ tác dụng lên chất lưu một lực ngược lại

Khi pittong thực hiện một dịch chuyển thì công của tương ứng với công của chất lưu trao đổi với môi trường ngoài

Vậy : -Đối với một biến đổi vi cấp mà hệ chất lưu ở một trạng thái gần với trạng thái cân bằng nhiệt động, công mà hệ trao đổi với môi trường bên ngoài là

doc 7 trang thamphan 02/01/2023 360
Bạn đang xem tài liệu "Báo cáo bài tập lớn môn Vật lí 2 - Xác định công của hệ trong các quá trình cân bằng từ giản đồ (P.V)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docbao_cao_bai_tap_lon_mon_vat_li_2_xac_dinh_cong_cua_he_trong.doc

Nội dung text: Báo cáo bài tập lớn môn Vật lí 2 - Xác định công của hệ trong các quá trình cân bằng từ giản đồ (P.V)

  1. ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA MÔI TRƯỜNG BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN M Ô N VẬT LÝ ĐỀ TÀI 7: X á c định công của hệ trong các quá trình cân bằng từ giản đồ(P.V) GVHD : TRẦN HỒNG NHẬT NHÓM TH : NHÓM 7 NHÓM : L11-CA THỨ 6 : TIẾT 1-2 LỚP : MO1303 KHÓA : 2013-2014 TP.HỒ CHÍ MINH – 1/2014
  2. LỜI NÓI ĐẦU Cuốn sách Vật lý đại cương A1 được biên soạn lại theo chương trình chung của bộ giáo dục – đào tạo, nhằm giúp cho sinh viên có kiến thức cơ bản về thực nghiệm trong quá trình được đào tạo tại trường Đại Học Bách Khoa- Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Các bài học được xây dựng trên cơ sở giúp cho sinh viên có cơ sở áp dụng thực tế khi đi sâu vào chuyên ngàng sau này. Cuốn sách Vật lý Đại cương có 3 phần là : động lực học chất điểm, nhiệt học, điện từ trường, nội dung bao hàm trong 9 chương: • Chương 1 động học chất điểm. • Chương 2 động lực học chất điểm. • Chương 3 cơ học hệ chất điểm và vật rắn • Chương 4 Các định luật thực nghiệm về chất khí • Chương 5 các nguyên lí nhiệt động học • Chương 6 trường tĩnh điện trong chân không • Chương 7 điện trường trong không gian có điện môi-vật dẫn. • Chương 8 trường tĩnh từ trong chân không. • Chương 9 hiện tượng cảm ứng điện từ. Đề tài thuyết trình của nhóm em là xác định công của hệ trong các quá trình từ giản đồ p,v Xin chân thành cảm ơn các thầy cô bộ môn đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu về nội dung của các bài học, để chúng em có thể tiếp thu bài học dễ dàng hơn và có thể nhờ đó mà chúng em hoàn thành tốt hơn những môn chuyên ngành.
  3. 3. Công của hệ trong một số biến đổi đặc biệt - Biến đổi đẳng tích W W PdV 0 V2 W W P dV P(V V ) - Biến đổi đẳng áp 1 2 V1 m V2 dV m V - Biến đổi đẳng nhiệt W RT RT ln 1  V  V V1 2 ĐỀ TÀI 7 Xác định công của hệ trong các quá trình cân bằng từ giãn đồ (p,V) 1. Yêu cầu Công của hệ trong một số quá trình cân bằng được xác định như sau: - Với quá trình đẳng tích: . - Với quá trình đẳng áp: . - Với quá trình đẳng nhiệt: .
  4. switch QUATRINH %Cấu trúc switch-case cho phép chương trình có nhiều lựa chọn và thực hiện chỉ một trong những nhánh này case 1 disp(['Qua trinh dang tich, V2 = V1= ', num2str(V1)]); P2= input('Nhap vao qua P2, P2= '); V2= V1; CONG= CONG + 0; plot([V1 V2], [P1 P2]); P1= P2; V1= V2; hold on case 2 disp('Qua trinh dang ap') P2= P1; V2= input('Nhap vao V2, V2= '); CONG = CONG + P1*(V2 - V1); syms x y plot([V1 V2], [P1 P2]); P1= P2; V1= V2; hold on case 3 disp('Qua trinh nhiet') V2= input('Nhap vao V2, V2= '); T= input('Nhap vao nhiet do, T= '); CONG= CONG + n*R*T*log(V1/V2); C= n*R*T/V1; syms x y ezplot(C/x, [V1 V2]); P1= P1*V1/V2; V1= V2; hold on end end axis([min(V - 0.5), max(V + 0.5), min(V - 0.5), max(P + 0.5)])%đặt lại các giá trị trên trục tọa độ disp('Cong cua qua trinh'); disp(CONG) end KẾT QUẢ CHẠY THỬ