Đề thi lại môn Điện tử số - Đề số 1

Phần 1 - Trắc nghiệm – 5 điểm (0.2 điếm/ 1câu)

Chọn một đáp án đúng nhất trong các câu sau và trả lời vào giấy thi. Ví dụ:    

2/ Cho LED 7 đoạn A chung, muốn hiển thị số 1 thì những thanh nào sáng?

    a     Thanh b và c.

    b     Thanh e và f.

    c     Tất cả các thanh đều sáng trừ thanh c và f.

    d     Thanh a, b, d và e.

3/ Cổng NOT họ TTL:

    a     đòi hỏi ít nhất 1 đầu vào ở mức thấp

    b     dùng để đảo mức logic

    c     đòi hỏi ít nhất 1 đầu vào ở mức cao

    d     có thể sử dụng như bộ khuếch đại

doc 4 trang thamphan 29/12/2022 260
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi lại môn Điện tử số - Đề số 1", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_thi_lai_mon_dien_tu_so_de_so_1.doc

Nội dung text: Đề thi lại môn Điện tử số - Đề số 1

  1. HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG ĐỀ THI LẠI KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 1 MÔN: ĐIỆN TỬ SỐ BÔ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ Lớp : D06CNTT Hệ đào tạo: Chính qui Thời gian thi: 60 phút ĐỀ SỐ 1 Thí sinh ghi rõ số đề và làm bài vào giấy thi, nộp lại đề sau khi thi. Phần 1 - Trắc nghiệm – 5 điểm (0.2 điếm/ 1câu) Chọn một đáp án đúng nhất trong các câu sau và trả lời vào giấy thi. Ví dụ: 1.a 2.b 1/ Linh kiện lưu giữ bit thông tin của SRAM là a Tụ điện b Trigơ c Transistor d Diode 2/ Cho LED 7 đoạn A chung, muốn hiển thị số 1 thì những thanh nào sáng? a Thanh b và c. b Thanh e và f. c Tất cả các thanh đều sáng trừ thanh c và f. d Thanh a, b, d và e. 3/ Cổng NOT họ TTL: a đòi hỏi ít nhất 1 đầu vào ở mức thấp b dùng để đảo mức logic c đòi hỏi ít nhất 1 đầu vào ở mức cao d có thể sử dụng như bộ khuếch đại 4/ Mạch đa hài đợi là gì? a Là mạch phát xung điều hoà b Là mạch dao động đa hài có chân điều khiển c Là mạch phát xung vuông d Là mạch dao động đa hài có một trạng thái ổn định và một trạng thái tạm ổn định 5/ A = 1001, B = 1010. Bộ so sánh sẽ quyết định A < B: a Dựa trên cặp LSB (cặp BIT 0) b Bởi vì cả hai cặp MSB không bằng nhau c Dựa trên cặp BIT 1 d Bởi vì cả hai cặp MSB bằng nhau 6/ Trong các loại trigơ sau, trigơ nào còn tồn tại tổ hợp cấm: a Trigơ RS b Trigơ D c Trigơ T d Trigơ JK 7/ Cho bộ nhớ có dung lượng là 64k x 8, số đường địa chỉ và đường vào/ra là bao nhiêu? a 6 và 8 b 16 và 4 c 6 và 4 d 16 và 8 Đề 1 – D06CNTT Page 1
  2. 14/ Cho mạch đa hài đợi trong hình vẽ, cho R = 50kΩ, C = 2,2μF tính độ rộng xung ra của mạch: a T = 121 ms b T = 11,2 ms c T = 12,1 ms d T = 1,11 ms 15/ Cho LED 7 đoạn K chung, muốn thanh nào sáng thì Anốt của thanh đó có mức logic gì? a Mức logic 0 b Mức 0 và mức 1 c Không ở mức nào cả d Mức logic 1 16/ Mạch điện sau có chức năng gì? a Mạch bán hiệu. b Mạch bán tổng. c Mạch tổng toàn phần. d Mạch hiệu toàn phần. 17/ Mạch hợp kênh 15 đường dữ liệu cần bao nhiêu đường địa chỉ? a 5 đường b 3 đường c 6 đường d 4 đường 18/ Số đường địa chỉ cần thiết trong bộ nhớ có dung lượng 128KB là bao nhiêu? a 17 b 15 c 16 d 7 19/ Cho biết bộ đếm trong hình vẽ là bộ đếm Mod mấy? a Mod 3, đếm tiến. b Mod 4, đếm lùi. c Mod 4, đếm tiến. d Mod 3, đếm lùi. 20/ Bộ mã hoá ưu tiên là bộ mã hoá cho phép mã hoá khi: a Có hai tín hiệu trở lên đồng thời tác động vào. b Chỉ hai tín hiệu tác động vào c Cả 3 phương án trên đều đúng d Chỉ có một tín hiệu tác động vào Đề 1 – D06CNTT Page 3