Bài giảng Dụng cụ bán dẫn - Chương 1: Giới thiệu

DỤNG CỤ BÁN DẪN
 Dụng cụ bán dẫn: nền tảng của ngành
công nghiệp điện tử - một trong các ngành
công nghiệp lớn nhất thế giới với doanh
số toàn cầu hơn một ngàn tỉ đô la từ năm 1998.
kiến thức cơ bản về các dụng cụ bán dẫn
hiểu về các môn học khác trong kỹ
thuật điện-điện tử
pdf 27 trang thamphan 28/12/2022 1420
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Dụng cụ bán dẫn - Chương 1: Giới thiệu", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfbai_giang_dung_cu_ban_dan_chuong_1_gioi_thieu.pdf

Nội dung text: Bài giảng Dụng cụ bán dẫn - Chương 1: Giới thiệu

 1. Chương 1 GIỚI THIỆU
 2. NỘI DUNG Bốn khối xây dựng của các dụng cụ bán dẫn. Mười tám dụng cụ bán dẫn quan trọng và vai trò của chúng trong các ứng dụng điện tử. Hai mươi công nghệ bán dẫn quan trọng và vai trò của chúng trong chế tạo dụng cụ. Xu hướng công nghệ tiến tới mật độ cao, tốc độ cao, tiêu thụ năng lượng thấp, và không bốc hơi (nonvolatility). 3
 3. Fig. 1 Gross world product (GWP) and sales volumes of the electronics, automobile, semiconductor, and steel industries from 1980 to 2000 and projected to 2010 5
 4. 1.1.2 Các dụng cụ bán dẫn chính 7
 5. Lịch sử các dụng cụ điện tử 9
 6. The bipolar transistor 11
 7. Integrated Circuits (1/3) 13
 8. Integrated Circuits (3/3) 15
 9. 1.2.1 Các công nghệ bán dẫn chính 17
 10. Các công nghệ bán dẫn chính ( ) 12. CMOS 13. DRAM 14. Polysilicon self-aligned gate 15. MOCVD (lắng đọng hơi hóa học với hợp chất hữu cơ-kim loại) 16. Dry etching (dán khô) 17. Molecular beam epitaxy 18. Microprocessor (4004) 19. Trench isolation 20. Chemical mechanical polishing 21. Copper interconnect (kết nối bằng đồng) CVD, chemical vapor deposition; CMOS, complementary metal-oxide-semiconductor field-effect transistor; DRAM, dynamic random access memory; MOCVD, metalorganic CVD. 19
 11. 1.2.2 Các xu hướng công nghệ Thu nhỏ dụng cụ  Có được bằng giảm chiều dài đặc trưng (feature length) của IC tăng mật độ tích hợp.  Cũng làm giảm năng lượng tiêu thụ. IC có tốc độ xử lý cao Tiêu thu năng lượng thấp: giảm độ lớn nguồn cấp điện, cách thiết kế hướng tới công suất thấp Nhu cầu bộ nhớ trong các thiết bị càng tăng 23
 12. Fig. 9 Exponential increase of microprocessor computational power versus year. 25
 13. Memory area will increase 27