Bài giảng môn Sinh học đại cương - Phần 1: Sinh học tế bào - Chương 2: Cơ sở hóa học của sự sống - Võ Thanh Phúc

1. CÁC NGUYÊN TỐ TRONG CƠ THỂ SỐNG 

2. CÁC CHẤT VÔ CƠ 

2.1. Nước 

Chiếm phần lớn trong cơ thể sinh vật 
Nước là môi trường của sự sống 

2.2. Các chất vô cơ khác

Acid, base: HCl,…
Muối vô cơ: NaCl, KCl,…

Kim loại: I, Zn, Fe, Co,… 


 

 

 


 

pdf 43 trang thamphan 24/12/2022 9080
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng môn Sinh học đại cương - Phần 1: Sinh học tế bào - Chương 2: Cơ sở hóa học của sự sống - Võ Thanh Phúc", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfbai_giang_mon_sinh_hoc_dai_cuong_phan_1_sinh_hoc_te_bao_chuo.pdf

Nội dung text: Bài giảng môn Sinh học đại cương - Phần 1: Sinh học tế bào - Chương 2: Cơ sở hóa học của sự sống - Võ Thanh Phúc

 1. CHƯƠNG 2 CƠ SỞ HÓA HỌC CỦA SỰ SỐNG 1
 2. 2. CÁC CHẤT VÔ CƠ 3
 3. Chiếm phần lớn trong cơ thể sinh vật Nước là môi trường của sựs ống 5
 4. 3. CÁC CHẤT HỮU CƠ 7
 5. 3.1.1. Hydrocarbon 9
 6. Các amino acid không phân cực Các amino acid phân cực, gốc R không tích điện Các amino acid phân cực, gốc R tích điện 11
 7. Hai loại base nitrogen Base nitrogen Nhóm phosphate Đường 13
 8. 3.2.1. Carbohydrate (glucid) 15
 9. Monosaccharide 17
 10. Nhóm đường pentose: có 5 nguyên tửcarbon 19
 11. Trisaccharide • Vd: raffinose 21
 12. Polysaccharide α - glucose Tinh bột α-1,4-glycoside mạch thẳng Amylose α-1,6-glycoside mạch nhánh Amylopectin 23
 13. α - glucose Tinh bột Glycogen Động vật 25
 14. 3.2.2. Lipid Hormone Steroid Cấu trúc Phospholipid Dựtr ữ màng tế bào Vitamin Chất béo vàd ầu LIPID Chống thấm Sắc tố phụ nước Cách Carotenoid Dầu và lớp sáp nhiệt trên lớp da, lông vàlông vũ Chất béo trong cơ thể động vật 27
 15. Phospholipid Đầu ưa nước Đuôi kị nước Phân tửphospholipid có đầu ưa nước và đuôi kị nước 29
 16. Cấu trúc của phân tử protein • Cấu trúc bậc 1
 17. • Cấu trúc bậc 3 - Liên kết hydro, kị nước, liên kết disulfile, 33
 18. Chức năng của protein Dự trữ Bảo vệ Kháng thể Amino acid Cấu trúc Nhận biết thông tin Protein Phân tử tín hiệu Liên kết tế bào 3737
 19. DNA Liên kết phosphodiester 39
 20. RNA 41