Bài giảng môn Sinh học đại cương - Phần 3: Thực vật - Chương 8: Cấu trúc của thực vật - Võ Thanh Phúc


1. CÁC LOẠI MÔ Ở THỰC VẬT 
2. RỄ 
2.1. Các loại rễ
Rễ sơ cấp
Rễ thứ cấp 
2.2. Các vùng trên rễ
Chóp rễ
Miền sinh trưởng
Miền kéo dài
Miền hấp thụ
Miền phân nhánh 

2.3. Cấu trúc ngang của rễ 

2.4. Sự thích nghi của rễ 
 

pdf 20 trang thamphan 24/12/2022 8780
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Sinh học đại cương - Phần 3: Thực vật - Chương 8: Cấu trúc của thực vật - Võ Thanh Phúc", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_mon_sinh_hoc_dai_cuong_phan_3_thuc_vat_chuong_8_ca.pdf

Nội dung text: Bài giảng môn Sinh học đại cương - Phần 3: Thực vật - Chương 8: Cấu trúc của thực vật - Võ Thanh Phúc

  1. PHẦN 3 THỰC VẬT 1
  2. Rễ Lá Hệ thống chồi thân Thân Hệth ống rễ Lá 3
  3. Mô bì Mô nền Mô mạch 5
  4. 2. RỄ 7
  5. Lông hút 2.2. Các vùng trên rễ Miền  Chóp rễ hấp thụ  Miền sinh trưởng Miền kéo dài  Miền kéo dài Miền sinh  Miền hấp thụ trưởng Chóp rễ Đỉnh sinh  Miền phân nhánh trưởng rễ 9
  6. 2.4. Sự thích nghi của rễ Rễch ống Rễd ựtr ữ Rễ khísinh Rễ bạnh Rễhô hấp 11
  7. 3.1. Cấu trúc thân (theo chiều ngang) Biểu bì (Mộc) (Libe) 13 13
  8. 4. LÁ 15
  9. Lá cây song tửdi ệp: 17