Bài giảng môn Sinh học đại cương - Phần 1: Sinh học tế bào - Chương 4: Năng lượng và sự trao đổi chất của tế bào - Võ Thanh Phúc

1. HOẠT ĐỘNG TRAO ĐỔI CHẤT CỦA TẾ BÀO
• Quá trình dị hóa (catabolism)
• Quá trình đồng hóa (anabolism) 

2. PHÂN LOẠI SINH VẬT DỰA TRÊN HOẠT ĐỘNG DINH DƯỠNG 

3. ATP - NGUỒN CUNG CẤP NĂNG LƯỢNG CHỦ YẾU 

3.1. Cấu tạo ATP
ATP: adenosine tri phosphate 

3.2. Các quá trình cần năng lượng trong tế bào
• Quá trình đồng hóa
• Sự vận chuyển tích cực qua màng 
 

pdf 23 trang thamphan 24/12/2022 11200
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng môn Sinh học đại cương - Phần 1: Sinh học tế bào - Chương 4: Năng lượng và sự trao đổi chất của tế bào - Võ Thanh Phúc", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfbai_giang_mon_sinh_hoc_dai_cuong_phan_1_sinh_hoc_te_bao_chuo.pdf

Nội dung text: Bài giảng môn Sinh học đại cương - Phần 1: Sinh học tế bào - Chương 4: Năng lượng và sự trao đổi chất của tế bào - Võ Thanh Phúc

 1. Chương 4 NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ TRAO ĐỔI CHẤT CỦA TẾ BÀO 1
 2. • Quá trình dị hóa (catabolism) • Quá trình đồng hóa (anabolism) Enzyme 1 Enzyme 2 Enzyme 3 A B C D Phản ứng 1 Phản ứng 2 Phản ứng 3 Phân tử Sản ph3ẩm khởi đầu
 3. Quang năng Chất vô cơ (CO2 + H2O) Phân tử hữu cơ Chất giàu năng lượng sẵn có Năng lượng cho Năng lượng cho cơ thể cơ thể TỰ DƯỠNG DỊD ƯỠNG 5
 4. 3.1. Cấu tạo ATP ATP: adenosine tri phosphate . Adenine . Ribose . 3 nhóm phosphate 7
 5. Chu trình ATP Sự tổng hợp ATP Sự thủy phân ATP cần năng lượng tạo năng lượng ATP H2O Năng lượng từ Năng lượng quá trình dị hóa, cho hoạt động ADP P giải phóng năng lượng) i tế bào (tiêu phí năng lượng) 9
 6. 4. Enzyme • Chất xúc tác hữu cơ có tính đặc hiệu cao 11
 7. • Trung tâm phản ứng • Coenzyme, cofactor, Cơ chất Trung tâm phản ứng (a) Enzyme (b) Phức enzyme – cơ 13chất
 8. 4.2. Tính đặc hiệu của enzyme 15
 9. a) Đặc hiệu phản ứng 17
 10. Chất ức chế HOẠT TÍNH ENZYME 19
 11. Nhiệt độ tối ưu của enzyme Nhiệt độ tối ưu ở người (37°C) của enzyme vi khuẩn chịu nhiệt (77°C) ng ứ n n ộphả c c đ ố T 0 20 40 60 80 100 120 Nhiệt độ (°C) 21
 12. pH tối ưu của pepsin pH tối ưu của trypsin (enzyme dạ dày) (enzyme ruột ) ng ứ n n ộphả c c đ ố T 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pH 23