Bài giảng Trường điện từ - Chương 2: Trường điện tĩnh - Lecture 7: Dòng điện không đổi - Trần Quang Việt

7.2. Phương trình Laplace và điều kiện biên 
Ví dụ 1: Xét điện cực bán cầu (bk a) nối đất, giả sử điện cực gần
đẳng thế là U, đất có độ dẫn điện =const, điện cực có độ dẫn
điện rất lớn. Xác định trường điện trong đất và điện trở của điện
cực nối đất? 
7.2. Phương trình Laplace và điều kiện biên
Ví dụ 2: Xét cáp đồng trục có mặt cắt ngang như hình vẽ. Xác
định trường điện trong cách điện và điện trở trên 1 đơn vị dài của cáp? 

pdf 5 trang thamphan 28/12/2022 200
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Trường điện từ - Chương 2: Trường điện tĩnh - Lecture 7: Dòng điện không đổi - Trần Quang Việt", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_truong_dien_tu_chuong_2_truong_dien_tinh_lecture_7.pdf

Nội dung text: Bài giảng Trường điện từ - Chương 2: Trường điện tĩnh - Lecture 7: Dòng điện không đổi - Trần Quang Việt

  1. Chương 2 – Trường điện tĩnh Lecture-6: Dòng điện không đổi [6. Compute fields for steady state current and determine the resistance of simple structures.]  TranTrần Quang ViVietệt – BMCSFaculty – ofKhoa EEEĐi –ệHCMUTn – ĐHBK-Semester Tp.HCM 1/13-14 7. Dòng điện không đổi Trong môi trường dẫn:    rotE=0 E E 0  1t 2t D= E  divD= D1n D2n s v J= E divJ=0 J1n J2n 0  TranTrần Quang ViVietệt – BMCSFaculty – ofKhoa EEEĐi –ệHCMUTn – ĐHBK-Semester Tp.HCM 1/13-14 1
  2. 7.2. Phương trình Laplace và điều kiện biên Ví dụ 1: Xét điện cực bán cầu (bk a) nối đất, giả sử điện cực gần đẳng thế là U, đất có độ dẫn điện =const, điện cực có độ dẫn điện rất lớn. Xác định trường điện trong đất và điện trở của điện cực nối đất? U  TranTrần Quang ViVietệt – BMCSFaculty – ofKhoa EEEĐi –ệHCMUTn – ĐHBK-Semester Tp.HCM 1/13-14 7.2. Phương trình Laplace và điều kiện biên Ví dụ 2: Xét cáp đồng trục có mặt cắt ngang như hình vẽ. Xác định trường điện trong cách điện và điện trở trên 1 đơn vị dài của cáp? =const  TranTrần Quang ViVietệt – BMCSFaculty – ofKhoa EEEĐi –ệHCMUTn – ĐHBK-Semester Tp.HCM 1/13-14 3
  3.  Tính theo hiệu thế điện và cường độ dòng    P J EdV Jgrad dV d V   V  div( J ) Jgrad divJ   div( J ) Jgrad    P div( J )dV JdS d V  S Pd UI Ví dụ: Tính công suất tổn hao nhiệt trên 1 đơn vị dài của cáp đồng trục bán kính lỏi a, vỏ b được đặt dưới hiệu thế điện U0=const bằng 2 cách?  TranTrần Quang ViVietệt – BMCSFaculty – ofKhoa EEEĐi –ệHCMUTn – ĐHBK-Semester Tp.HCM 1/13-14 5