Đề thi kết thúc môn Điện tử số - Đề số 4

Phần 1 - Trắc nghiệm – 4 điểm (0.2 điếm/ 1câu): Chọn một đáp án trong các câu sau:

1/ Một dạng sóng sin có thể được biến đổi sang dạng sóng hình vuông bằng cách sử dụng một:

    a     bộ dao động đa hài.

    b     bộ dao động đa hài dùng IC 555. 

    c     bộ dao động đa hài đợi.

    d     trigơ Schmitt.

2/ Hệ số chia tần số cho một bộ đếm không đồng bộ 5 bit lần lượt là:

    a     2, 4, 8, 16 và 32

    b     1, 2, 4 , 8 và 16.

    c     1, 2, 4, 16 và 32.

    d     Tất cả các trường hợp trên, phụ thuộc vào tần số xung clock.

doc 4 trang thamphan 29/12/2022 600
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi kết thúc môn Điện tử số - Đề số 4", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_thi_ket_thuc_mon_dien_tu_so_de_so_4.doc

Nội dung text: Đề thi kết thúc môn Điện tử số - Đề số 4

  1. HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 1 BÔ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ MÔN: ĐIỆN TỬ SỐ Lớp : D06CNTT Hệ đào tạo: Đại học Thời gian thi: 70 phút ĐỀ SỐ 4 Sinh viên làm bài vào giấy thi Phần 1 - Trắc nghiệm – 4 điểm (0.2 điếm/ 1câu): Chọn một đáp án trong các câu sau: 1/ Một dạng sóng sin có thể được biến đổi sang dạng sóng hình vuông bằng cách sử dụng một: a bộ dao động đa hài. b bộ dao động đa hài dùng IC 555. c bộ dao động đa hài đợi. d trigơ Schmitt. 2/ Hệ số chia tần số cho một bộ đếm không đồng bộ 5 bit lần lượt là: a 2, 4, 8, 16 và 32 b 1, 2, 4 , 8 và 16. c 1, 2, 4, 16 và 32. d Tất cả các trường hợp trên, phụ thuộc vào tần số xung clock. 3/ A = 1001, B = 1010. Bộ so sánh sẽ quyết định A < B: a Dựa trên cặp LSB (cặp BIT 0) b Bởi vì cả hai cặp MSB không bằng nhau c Dựa trên cặp BIT 1 d Bởi vì cả hai cặp MSB bằng nhau 4/ Mạch logic TTL có sơ đồ như hình vẽ làm chức năng gì: a NOR collector hở b AND c NOT collector hở d NAND Đề 4 – D06CNTT Page 1
  2. 12 / Đồ hình trạng thái của mạch là hình nào? a Hình (a). b Hình (b). c Hình (c). d Hình (d) 13/ Trong mạch đa hài, cho R = R = 1,5 kΩ, C = 0,714 μF , tần số dao động của mạch xấp xỉ 1 2 bằng: a f = 1000 Hz b f = 10 kHz c f = 100 Hz d f = 1 kHz 14/ Cho LED 7 đoạn A chung, muốn thanh nào sáng thì Katốt của thanh đó có mức logic gì? a Mức logic 0 b Mức 0 và mức 1 c Không ở mức nào cả d Mức logic 1 15/ Cổng NOT họ TTL: a đòi hỏi ít nhất 1 đầu vào ở mức thấp b đòi hỏi ít nhất 1 đầu vào ở mức cao c dùng để đảo mức logic d có thể sử dụng như bộ khuếch đại 16/ Trigơ JK đồng bộ có thế được dùng để xây dựng bộ ghi dịch? a Đúng b Sai 17/ Linh kiện lưu giữ bit thông tin của SRAM là a Trigơ b Tụ điện c Diode d Transistor 18/ Rút gọn: A BC . A B BC CA a AB BC b AB AC c AC BC d AB AC BC Đề 4 – D06CNTT Page 3