Bài giảng Dụng cụ bán dẫn - Chương 7: Bài tập về MOSFET - Hồ Trung Mỹ

5. Với mạch hình 5, giả sử =0, tính W/L để cho M1 ở miền bão hòa? Từ đó xem có gì xảy ra
nếu M1 có độ dày lớp oxide gấp đôi giá trị cũ?
6. Với mạch hình 6, giả sử =0, hãy tìm giá trị tối thiểu của VDD để cho M1 không đi vào miền
triode?
7. Với mạch hình 7, giả sử =0, hãy tìm quan hệ giữa các tham số mạch để M1 hoạt động ở cạnh
miền bão hòa (VDS=VDSsat).
8. Với mạch hình 8, giả sử =0, tìm W/L để có dòng phân cực ID=I1.
9. Với mạch hình 9, giả sử =0, tìm dòng phân cực ID.
10. Với mạch sau, hãy vẽ đặc tuyến IX theo VX khi VX thay đổi từ 0 đến VDD=1.8V, giả sử =0.
Trên đặc tuyến xác định trị VX mà tại đó MOSFET thay đổi miền hoạt động 
pdf 3 trang thamphan 29/12/2022 1220
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Dụng cụ bán dẫn - Chương 7: Bài tập về MOSFET - Hồ Trung Mỹ", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_dung_cu_ban_dan_chuong_7_bai_tap_ve_mosfet_ho_trun.pdf

Nội dung text: Bài giảng Dụng cụ bán dẫn - Chương 7: Bài tập về MOSFET - Hồ Trung Mỹ

  1. Chương 7 Bài tập về MOSFET 2 Chú ý: Trong các BT sau, ta giả sử các N-EMOS có nCox=200A/V và VTN=0.4V; các P- 2 EMOS có pCox=100A/V và VTP= -0.4V 1. Xác định miền hoạt động của M1 trong hình sau: 2. Xác định miền hoạt động của M1 trong hình sau: 3. Mạch ở hình 3 dùng 2 MOSFET giống nhau mắc nối tiếp. Giả sử 2 MOSFET này hoạt động ở miền điện trở, chứng tỏ rằng chúng tương đương như 1 MOSFET Meq với Weq và Leq là bao nhiêu? Hình 3 Hình 4 BT về MOSFET–1
  2. 12. Hãy vẽ mạch tương đương tín hiệu nhỏ của các mạch sau: (giả sử  0) 13. Tìm miền hoạt động của các P-EMOS trong các mạch sau: 2 14. Mạch ở hình 14 dùng các N-EMOS có VTN=1V, nCoxW/L=2A/V , và  = 0. Hãy tìm các giá trị của VS1, VD2 và IS. Hình 14 Hình 15 Hình 16 15. Mạch ở hình 15 dùng 2 NMOS giống nhau và các tham số Iref=1mA, R=7K, và VTN=1V. a) Nếu RL=2K, khi đó dòng I bằng bao nhiêu? b) Giá trị của RL là bao nhiêu để dòng I giữ không đổi. BT về MOSFET–3