Bài giảng môn Sinh học đại cương - Phần 3: Thực vật - Chương 9: Sự sinh sản, tăng trưởng và phát triển ở thực vật - Võ Thanh Phúc

1. CHU TRÌNH SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT 

2. HOẠT ĐỘNG SINH SẢN 

2.1. Sinh sản vô tính 

2.1.1. Sinh sản vô tính trong tự nhiên 
2.1.2. Sinh sản vô tính trong nông lâm nghiệp
Thế hệ mới mang đặc điểm chọn lọc từ cây mẹ 
Nhược điểm của nhân giống vô tính 
2.2. Sinh sản hữu tính 
 

pdf 13 trang thamphan 24/12/2022 4500
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Sinh học đại cương - Phần 3: Thực vật - Chương 9: Sự sinh sản, tăng trưởng và phát triển ở thực vật - Võ Thanh Phúc", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdf9_su_sinh_san_tang_truong_va_phat_trien_o_thuc_vat.pdf

Nội dung text: Bài giảng môn Sinh học đại cương - Phần 3: Thực vật - Chương 9: Sự sinh sản, tăng trưởng và phát triển ở thực vật - Võ Thanh Phúc

  1. Chương 9. SỰ SINH SẢN, TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT 1
  2. Cây mầm Cây ấu niên Hột CHU TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA THỰC VẬT BẬC CAO Trái Cây trưởng thành Hoa 3
  3. 2.1. Sinh sản vô tính 2.1.1. Sinh sản vô tính trong tựnhiên Chồi lá Bẹ lá Thân bò Thân Rễ Hành Thân Thân củ Căn hành 5 Rễ 5
  4. Nhược điểm của nhân giống vô tính: 7 7
  5. 2.2.1. Cấu trúc hoa Núm nhụy Lá noãn Nhịđ ực Vòi Túi phấn Chỉ nhị Bầu noãn Tràng hoa Lá đài Đếhoa 9
  6. 3. SỰSINH TRƯỞNG ỞTH ỰC VẬT 11
  7. Mô phân sinh chồi ngọn Hai kiểu sinh trưởng SINH TRƯỞNG SƠ CẤP: Mô phân sinh bên SINH TRƯỞNG THỨ CẤP: Mô phân sinh rễ 13