Bài giảng môn Sinh học đại cương - Phần 1: Sinh học tế bào - Chương 3: Cấu trúc tế bào - Võ Thanh Phúc

1. Học thuyết tế bào 
2.2. Cấu trúc 

3. Tế bào Eukaryote
3.1. Đặc điểm 

3.2. CẤU TRÚC TẾ BÀO EUKARYOTE 

3.2.7. MÀNG NGUYÊN SINH CHẤT 
Cấu trúc:
Lớp đôi phospholipid
Protein
–Protein xuyên màng (protein khảm)
–Protein ngoại vi
Carbohydrate 


 

 

 


 

pdf 45 trang thamphan 24/12/2022 7120
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng môn Sinh học đại cương - Phần 1: Sinh học tế bào - Chương 3: Cấu trúc tế bào - Võ Thanh Phúc", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfbai_giang_mon_sinh_hoc_dai_cuong_phan_1_sinh_hoc_te_bao_chuo.pdf

Nội dung text: Bài giảng môn Sinh học đại cương - Phần 1: Sinh học tế bào - Chương 3: Cấu trúc tế bào - Võ Thanh Phúc

 1. CHƯƠNG 3 CẤU TRÚC TẾ BÀO 1
 2. Thành phần chính của tế bào 3
 3. 2. Tế bào Prokaryote 2.1. Đặc điểm Staphylococcus aureus Clostridium botulinum Lactococcus lactis 5
 4. Cấu tạo tế bào Prokaryote 7
 5. Mạng lưới nội chất Màng nhân Lưới nội Lưới nội chất nhám chất trơn Hạch nhân Nhân Roi Chất nhiễm sắc Trung tử Bộxương tế bào Màng sinh chất Vi sợi Ribosome Sợi trung gian Vi ống ThểGolgi Ti thể Lysosome TẾ BÀO ĐỘNG VẬT 5:24 PM 9
 6. 3.2. CẤU TRÚC TẾ BÀO EUKARYOTE 11
 7. Thành phần hóa học: nước (85 – 90%), protein, hạt lipid hay hạt glycogen  Vai trò: 13
 8. Nhân A. Nhân Lỗ màng nhân  Màng nhân Màng nhân  Dịch nhân: Hạch nhân Chất nhiễm sắc 15
 9. B. Ribosome: Nơi tổng hợp protein Ribosome Ribosome tựdo Mạng lưới nội chất Ribosome liên kết Tiểu đơn vị lớn Tiểu đơn vị nhỏ 17
 10. A. Mạng lưới nội chất (endoplasmic reticulum – ER) 19
 11. Mạng lưới nội chất nhẵn (smooth endoplasmic reticulum) Mạng lưới nội chất nhám Mạng lưới nội chất nhẵn 21
 12. D. Không bào (vacuoles) Không bào trung tâm 25
 13. A. Ti thể  Nơi sản sinh ATP trong hô hấp hiếu khí  Màng ngoài:  Màng trong 27
 14. Lác ắt ngang Lục lạp Gân lá Thịt lá Khí khổng CO2 O2 Lục lạp Tế bào thịt lá 20 m 29
 15. 3.2.5. BỘKHUNG SƯỜN, CÁC CẤU TRÚC VẬN ĐỘNG 31
 16. B. Lông và roi 33
 17. A. Vách tế bào thực vật 35
 18. B. Chất gian bào 37
 19. Cấu trúc: . Lớp đôi phospholipid . Protein –Protein xuyên màng (protein khảm) –Protein ngoại vi . Carbohydrate 39
 20. Chức năng Protein màng Bên ngoài Màng tế bào Bên trong Vận chuyển Enzyme Truyền tín hiệu Nhận biết tế bào Chỗn ối tế bào Gắn với bộxương tế bào 41
 21. Quá trình vận chuyển vật chất qua màng a) Vận chuyển thụ động a1. Sựkhu ếch tán a2. Sự thẩm thấu 43
 22. b) Vận chuyển tích cực ATP 45