Bài giảng môn Sinh học đại cương - Phần 3: Thực vật - Chương 11: Chất điều hòa sinh trưởng thực vật - Võ Thanh Phúc

Chất điều hòa sinh trưởng thực vật
Hợp chất hữu cơ (tự nhiên hoặc tổng hợp) 

Các chất điều hòa sinh trưởng thực vật
1. AUXIN 

Auxin tự nhiên: IAA, IBA
Auxin tổng hợp: IBA, NAA, 2,4-D 
Vai trò của auxin
Trong sự kéo dài và phân chia tế bào 

Cản sự tăng trưởng chồi nách (chồi bên) 

pdf 28 trang thamphan 24/12/2022 3080
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng môn Sinh học đại cương - Phần 3: Thực vật - Chương 11: Chất điều hòa sinh trưởng thực vật - Võ Thanh Phúc", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfbai_giang_mon_sinh_hoc_dai_cuong_phan_3_thuc_vat_chuong_11_c.pdf

Nội dung text: Bài giảng môn Sinh học đại cương - Phần 3: Thực vật - Chương 11: Chất điều hòa sinh trưởng thực vật - Võ Thanh Phúc

 1. CHƯƠNG 11 CÁC CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG THỰC VẬT 1
 2. Các chất điều hòa sinh trưởng thực vật •Auxin • Acid abscisic •Gibberellin •Ethylene •Cytokinin 3
 3. Auxin tựnhiên: IAA, IBA Auxin tổng hợp: IBA, NAA, 2,4-D 5
 4. Hiện tượng quang hướng động ở thực vật (phototropism) 7
 5. c Trên sự tạo rễ d Trong sự rụng 11
 6. Chất diệt cỏ 13
 7. GA3 15
 8. Ứng dụng trong nông nghiệp 17
 9. Tăng nồng độ auxin Tăng nồng độ cytokinin Mẫu cấy thuốc lá 21
 10. 4. ACID ABSCISIC (ABA) 23
 11.    27