Bài giảng môn Sinh học đại cương - Phần 3: Thực vật - Chương 10: Sự vận chuyển vật chất ở thực vật - Võ Thanh Phúc

1. NGUYÊN TẮC CỦA SỰ VẬN CHUYỂN NƯỚC 

Nước di chuyển theo áp suất thẩm thấu 
2. SỰ VẬN CHUYỂN NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG TRONG MẠCH MỘC

Sự di chuyển vật chất trong cơ thể thực vật nhờ hệ thống mạch
Nước và muối khoáng (nhựa nguyên) di chuyển từ rễ lên qua mạch mộc 

pdf 19 trang thamphan 24/12/2022 4520
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Sinh học đại cương - Phần 3: Thực vật - Chương 10: Sự vận chuyển vật chất ở thực vật - Võ Thanh Phúc", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfbai_giang_mon_sinh_hoc_dai_cuong_phan_3_thuc_vat_chuong_10_s.pdf

Nội dung text: Bài giảng môn Sinh học đại cương - Phần 3: Thực vật - Chương 10: Sự vận chuyển vật chất ở thực vật - Võ Thanh Phúc

 1. Chương 10 SỰ VẬN CHUYỂN VẬT CHẤT Ở THỰC VẬT 1
 2. Nước di chuyển theo áp suất thẩm thấu 3
 3. • Sự di chuyển vật chất trong cơ thể thực vật nhờ hệ thống mạch • Nước và muối khoáng (nhựa nguyên) di chuyển từ rễ lên qua mạch mộc Mô bì 5 Mô nền Mô mạch
 4. 2.1. Sự di chuyển của nước trong mạch mộc 7
 5. Sự thoát hơi nước (sức kéo nước của lá) Tế bào thịt lá Mạch mộc Khoảng chứa không khí Phân tử nước Khí khẩu 9
 6. H O H2O H2O H2O 2 H O K 2 H2O H2O H2O H2O H2O Khí khẩu mở Khí khẩu đóng Tế bào bảo vệ Lỗ khí 11
 7. Lực kết dính của nước • Lực kết dính của các phân tử nước cột nước Thành tế bào Sự bám dính Sự kết dính nhờ liên kết hydro Mộc Phân tử nước 13
 8. 3. SỰ VẬN CHUYỂN CỦA CHẤT HỮU CƠ TRONG MÔ LIBE 15
 9. 3.2. Thí nghiệm sử dụng chất đồng vị phóng xạ 14 • C của CO2 được đánh dấu (C ) • Đường được tổng hợp từ CO2 đánh dấu chỉ xuất hiện trong mô libe 17
 10. CO O 2 2 Ánh sáng Đường H2O O2 H2O và các CO2 chất khoáng 19