Đề thi kết thúc môn Điện tử số - Đề số 1

Phần 1 - Trắc nghiệm – 4 điểm (0.2 điếm/ 1câu): Chọn một đáp án trong các câu sau:

1/ Thời gian truy nhập của 1 RAM là 10 ns, thời gian tối thiểu phải mất đi giữa hai thao tác đọc là bao nhiêu ?

2/ Giả sử trạng thái ban đầu Q0Q1­Q­2 là 000, sau 3 xung Clock thì trạng thái lối ra là bao nhiêu?

3/ Để xây dựng bộ cộng nhị phân 4 bit theo phương pháp song song thì phải thực hiện: 

doc 4 trang thamphan 29/12/2022 240
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi kết thúc môn Điện tử số - Đề số 1", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_thi_ket_thuc_mon_dien_tu_so_de_so_1.doc

Nội dung text: Đề thi kết thúc môn Điện tử số - Đề số 1

  1. HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 1 BÔ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ MÔN: ĐIỆN TỬ SỐ Lớp : D06CNTT Hệ đào tạo: Đại học Thời gian thi: 70 phút ĐỀ SỐ 1 Sinh viên làm bài vào giấy thi Phần 1 - Trắc nghiệm – 4 điểm (0.2 điếm/ 1câu): Chọn một đáp án trong các câu sau: 1/ Thời gian truy nhập của 1 RAM là 10 ns, thời gian tối thiểu phải mất đi giữa hai thao tác đọc là bao nhiêu ? a 10 ns b 20 ns c 30 ns d 40 ns 2/ Giả sử trạng thái ban đầu Q Q Q là 000, sau 3 xung Clock thì trạng thái lối ra là bao nhiêu? 0 1 2 a 111 b 011 c 110 d 001 3/ Để xây dựng bộ cộng nhị phân 4 bit theo phương pháp song song thì phải thực hiện: aC nối với C , C nối với C ,C nối với C ,C nối với C V1 R3 R0 V1 R1 V2 R2 V3 bC = ‘0’, C nối với C ,C nối với C ,C nối với C . V0 R0 V1 R1 V2 R2 V3 cC =’1’, C nối với C ,C nối với C ,C nối với C V0 R0 V1 R1 V2 R2 V3 d Không trường hợp nào đúng. 4/ Rút gọn : F (A, B, C) = S (0, 2, 4, 6,7) AB C a AB C b AB C c AB C d 5/ Nếu bộ tạo bit chẵn/ lẻ phát ra chỉ thị parity chẵn thì mẫu dữ liệu gồm a lẻ các bit ‘0’ b chẵn các bit ‘0’ c lẻ các bit ‘1’ d chẵn các bit ‘1’ Đề 1 – D06CNTT Page 1
  2. 13/ Đồ hình trạng thái của mạch trong hình vẽ là hình nào? a Hình (a). b Hình (b). 14/ IC 7483 là bộ cộng 2 số nhị phân 4 bit, mạch trong hình vẽ có chức năng gì? B' ''' B B B 3210 a Mạch cộng 2 số nhị phân 4 bit M b Mạch nhân 2 số nhị phân 4 bit A A A A B B B B c Mạch cộng 2 số nhị phân 4 bit theo bù 1 3 2 1 0 3 2 1 0 d Mạch cộng 2 số nhị phân 4 bit theo bù 2 Co 7483 Ci S3 S2 S1 S0 15/ Rút gọn : AB BCD A C BC AB C a AB C b c AB C D d AB C D 16/ Đặc điểm nổi bật nhất của mạch dao động đa hài dùng thạch anh là gì? a Biên độ tín hiệu lối ra ổn định b Tần số lối ra có thể điều chỉnh được c Tần số tín hiệu lối ra ổn định d Biên độ lối ra có thể điều chỉnh được 17/ Cần bao nhiêu chu kỳ xung clock đầu vào để phát ra một chu kỳ xung tại lối ra có trọng số lớn nhất (MSB) của bộ đếm nối tiếp 4 bit a4 b8 c 16 d 32 18/ Số nhị phân A = 1000 và B = 0111, sau khi so sánh hai số nhị phân thu được kết quả là: a A > B b B > A c A < B d A = B Đề 1 – D06CNTT Page 3