Đề thi kết thúc môn Điện tử số - Đề số 2

Phần 1 - Trắc nghiệm – 4 điểm (0.2 điếm/ 1câu): Chọn một đáp án trong các câu sau:

1/ Nếu từ dữ liệu 8-bit có mẫu bit là 0010 1101, hệ thống parity lẻ:

    a     không yêu cầu bit chẵn/ lẻ.

    b     không  thể sử dụng từ dữ liệu này.

    c     yêu cầu bit chẵn/ lẻ ở mức logic thấp.

    d     yêu cầu bit chẵn/ lẻ ở mức logic cao.

2/ Cho biết đây là bộ đếm Mod mấy?

 

doc 5 trang thamphan 29/12/2022 200
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi kết thúc môn Điện tử số - Đề số 2", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_thi_ket_thuc_mon_dien_tu_so_de_so_2.doc

Nội dung text: Đề thi kết thúc môn Điện tử số - Đề số 2

  1. HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 1 BÔ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ MÔN: ĐIỆN TỬ SỐ Lớp : D06CNTT Hệ đào tạo: Đại học Thời gian thi: 70 phút ĐỀ SỐ 2 Sinh viên làm bài vào giấy thi Phần 1 - Trắc nghiệm – 4 điểm (0.2 điếm/ 1câu): Chọn một đáp án trong các câu sau: 1/ Nếu từ dữ liệu 8-bit có mẫu bit là 0010 1101, hệ thống parity lẻ: a không yêu cầu bit chẵn/ lẻ. b không thể sử dụng từ dữ liệu này. c yêu cầu bit chẵn/ lẻ ở mức logic thấp. d yêu cầu bit chẵn/ lẻ ở mức logic cao. 2/ Cho biết đây là bộ đếm Mod mấy? a Mod 2. b Mod 3. c Mod 4. d Mod 5. 3/ Mạch đa hài đợi là gì? a Là mạch phát xung điều hoà b Là mạch dao động đa hài có chân điều khiển c Là mạch phát xung vuông d Là mạch dao động đa hài có một trạng thái ổn định và một trạng thái tạm ổn định 4/ Cấu tạo của một ô nhớ DRAM gồm có a 1 transistor trường MOS và 1 diode b 1 transistor trường MOS và 1 tụ điện c 1 transistor lưỡng cực và 1 tụ điện d 1 transistor trường MOS và 1 trigơ 5/ Nếu như bộ đếm được xoá, sau đó đầu ra Q (BIT 4) được nối với CLEAR (xoá) của bộ đếm thì: a Bộ đếm sẽ đếm đến số thứ 8, sau đó sẽ reset (xoá) lại. b Bộ đếm sẽ đếm đến số thứ 8, sau đó sẽ preset (lập) lại c Bộ đếm sẽ không hoạt động. d Tất cả các đầu ra của bộ đếm sẽ trùng pha. Đề 2 – D06CNTT Page 1
  2. 13/ Cho bộ nhớ có dung lượng là 32k x 8, số đường địa chỉ và đường vào/ra là bao nhiêu? a 5 và 8 b 15 và 4. c 5 và 4. d 15 và 8 14/ Đồ hình trạng thái của mạch là hình nào? a Hình (a). b Hình (b). 15/ Chức năng của diode D trong sơ đồ là gì? 3 a Dịch mức điện áp làm cho Q và Q không 3 4 bao giờ cùng đóng hoặc cùng mở b Chống nhiễu lối ra c Cách ly transistor Q và Q 3 4 d Cách ly Q khỏi mạch ngoài nối vào đầu ra f 4 16/ IC 7483 là bộ cộng 2 số nhị phân (số A và B) 4 bit, mạch điện sau là mạch cộng trừ 2 số theo bù 1, mạch có chức năng gì khi M = 0 và M = 1: B' ''' B B B 3210 a M 0 (A B);M 1 (A B) M b Cả hai trường hợp trên đều đúng. A A A A B B B B c M 0 (A B);M 1 (A B) 3 2 1 0 3 2 1 0 Co 7483 C d Không thực hiện được phép tính. i S3 S2 S1 S0 17/ Một bộ đếm nhị phân 5 bit thì tần số tại lối ra của bit có trọng số lớn nhất so với tần số xung nhịp a nhỏ hơn 64 lần b nhỏ hơn 8 lần c nhỏ hơn 16 lần d nhỏ hơn 32 lần Đề 2 – D06CNTT Page 3
  3. Đặng Hoài Bắc Nguyễn Hồng Hoa Đề 2 – D06CNTT Page 5